IHC Workhorse
Royal IHC

Royal IHC

Koninklijke IHC richt zich op de voortdurende ontwikkeling van haar ontwerp- en bouwactiviteiten voor de gespecialiseerde maritieme sector. Met haar decennialange ervaring is IHC wereldmarktleider als leverancier van efficiënte schepen en uitrusting/materialen voor bagger en natte mijnbouwactiviteiten. De onderneming wordt tevens erkend als een betrouwbare leverancier van innovatieve schepen en materieel voor de offshore markt. Het hoofdkantoor is gevestigd in Kinderdijk.

De aanleiding voor IHC in 2018 om brandveiligheid aan te besteden was gericht op het krijgen van één aanspreekpunt voor alle locaties en installaties. IHC Services is de interne beheerorganisatie die uiteindelijk heeft gekozen voor FSF vanwege de bekendheid met managen van multidisciplinaire systemen en merken.

Uitdaging

Omdat niet geheel duidelijk was wat de status van de scoop was is er gekozen voor 0-metingen met vervolgafspraken. Door de achterstand in onderhoud, en dus certificeringen en keuringen, moest er een inhaalslag plaatsvinden. Dat is in nauwe samenwerking met de lokale IHC servicemanagers uiteindelijk gelukt.

Naast brandmeldinstallaties zijn ook ontruimingsinstallaties, brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichtingen weer opgenomen in een jaarplanning.

Aanpak

Elke locatie werd stap voor stap aangepakt: eerst een 0-meting en daar waar nodig is direct onderhoud uitgevoerd. De administratieve zaken, zoals logboek, zijn direct aangepakt. Voor de afwijkingen zijn offertes gemaakt, en afhankelijk van de prioriteit, snel uitgevoerd om alle brandbeveiligingsinstallaties en -producten up-to-date te maken.

Vervolgens is er een meerjarenonderhoudsplan opgemaakt, zodat IHC per jaar inzicht heeft in de te verwachten (vervanging)investeringen op het gebied van brandveiligheid.

Resultaat

Na 1 jaar inhaalslagen maken en up-to-date brengen van brandbeveiligingsinstallaties en -producten zitten we nu in een normale gespreide jaarplanning.