Ref Schiphol 1920x1080
Schiphol

Schiphol

Royal Schiphol Group is eigenaar en exploitant van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport en heeft een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport. De luchthavens van de groep creëren waarde voor de samenleving en de economie, met veiligheid als essentiële factor.

Brandveiligheid op Schiphol is van groot belang. De luchthaven omvat meer dan 500.000 m2 vloeroppervlak met diverse gebruiksfuncties en brandveiligheidseisen. Op gebied van brandveiligheid worden er vele maatregelen genomen.

Uitdaging

De vraag en de uitdaging was ‘Hoe komen we van papieren eisen en wensen naar aantoonbare werkelijkheid?’. Standaard asset management is daarbij niet voldoende. Het is ook zaak de om risico’s van (nog) niet gerealiseerde maatregelen of afwijkingen te wegen. Het uiteindelijke doel is om een eenduidige compliance rapportage te kunnen afgeven.

Aanpak

We zijn op zoek gegaan naar risico analyse software waarmee we de inventarisatie zouden kunnen uitvoeren. Daarbij bleek dat de standaard software onvoldoende was. Alleen toetsen aan het Bouwbesluit was te beperkt en voorzag niet in de gewenste rapportage vorm.

In overleg met Schiphol hebben we samen met een softwarebouwer een risico analyse en -monitoring programma gemaakt die door middel van vragenlijsten scans kan uitvoeren. De vragenlijst is samengesteld op basis van het brandbeveiligingsplan per compartiment. Aan alle vragen worden wegingen gekoppeld, die uiteindelijk bepaald of afwijkingen leiden tot compliance of non compliance. In de software kan worden ingezoomd op alle uitkomsten om corrigerende maatregelen te bepalen.

Resultaat

We hebben een test uitgevoerd in twee brandcompartimenten. Het programma voldoet aan de wensen en zal verder worden ingeregeld om op deze wijze de risico scans en compliance rapportages te gaan uitvoeren. Het programma, dat we RAM hebben genoemd, is ook geschikt gemaakt voor algemene risico analyses voor diverse marktsegmenten. Hiermee kan worden ingezet op risico gestuurde brandveiligheid.