CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid

Op deze pagina willen wij je graag informeren over onze acties en ontwikkelingen op het gebied van het CO₂-beleid binnen Fire Safety First.

Status 2023

Aangezien 2023 als referentiejaar is genomen, kan hier nog geen voortgang op worden aangetoond. De reductiedoelstellingen zijn wederom gebaseerd op de beoogde impact van de maatregelen. 

FireSafetyFirst wil in 2027 ten opzichte van 2023 46% minder CO2 uitstoten. 

Infographic 2023

De weg naar certificering

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en onderstrepen dat mede door ons te laten certificeren voor de CO₂-Prestatieladder. Bij het behoud van het niveau 3 certificaat is breed inzicht noodzakelijk om kansen te benutten voor reductie van grondstoffen en energie, benodigd om onze producten en diensten te realiseren. Met de verworven inzichten kan worden nagedacht over welke verbeteringen mogelijk zijn om de belasting van Fire Safety First op het milieu (ook wel de Carbon Footprint van een bedrijf genoemd) te verminderen.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) / CO2-Prestatieladder stelt aan niveau 5. Wij zullen ieder half jaar ons energiebeleid, onze CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT

FireSafetyFirst heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2023 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en in- en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

We hebben de reductiedoelstellingen opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

FireSafetyFirst communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

We nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief NL CO2 neutraal.